logo 
 
Ostatnia aktualizacja

26-09-2016

Strona główna

NAZWA PROJEKTU:
Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61

NUMER PROJEKTU:
POPW 4.1-17

Okres realizacji projektu:
2014-2015

NAZWA KONTRAKTU:
Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S – 61  od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej


Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Kierownik Projektu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Jacek Gajek

Nadzór inwestorski:
Getinsa Payma S.L. 
c/Ramón de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania 
e-mail: getinsa.polska@getinsa.es

Biuro Inżyniera Kontraktu:
ul. Kilińskiego 61a, 19-230 Szczuczyn

Wykonawca:
POLAQUA Sp z.o.o., ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska

Biuro budowy:
Wyszomierz 20a, 18-305 Szumowo

Wartość całkowita projektu:
198 535 400,00 zł

Wartość kontraktu brutto:
126 216 460, 23 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
35 345 373,48 zł

termin realizacji projektu:
grudzień 2015

MAPA LOKALIZACJI

mapa
 
atelier A3 2012